Achima Care AB  
Välkommen till Achima
Achima A

Uppdaterad 2016-06-03

Achima Care Uddevalla Rehab

 

 

 

Tid inom 7 dagar

80 kr per besök

Remissfritt

Öppettider 

Vardagar kl 8:00-16:30

Boka tid via telefon, kl 8.00-9.00, måndag-fredag, telefonnummer 0522-50 69 40

Du kan också komma in och besöka oss och samtidigt boka en tid!

Ett besök på rehabenheten kostar 80 kr och ingår i högkostnadsskyddet. Frikort gäller.
Du behöver inte vara listad på vårdcentralen för att komma till vår Rehabenheten.

 


Fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa dig att förstå hur dina muskler och leder fungerar och hur du lindrar besvären.

Till fysioterapeut/sjukgymnast kan du vända dig om du har besvär med smärta, stelhet eller andra besvär från muskler, leder eller nerver. Du kan även söka för kroppsliga besvär vid stress och spänningar eller hjälp med rehabilitering efter t.ex. en olycka, idrottsskada eller arbetsskada. 

Fysioterapeut /sjukgymnast gör en undersökning utifrån dina besvär. Utifrån bedömningen får du förslag på åtgärder som till exempel manuell terapi, träning, avspänning, hållning eller annan behandling. Tillsammans gör vi en rehabiliteringsplan utifrån dina mål.


Arbetsterapeut hjälper dig att få bättre flyt i vardagen

Arbetsterapeutens fokus är att göra det möjligt för dig att klara dina dagliga aktiviteter. Om du på grund av skada, sjukdom eller en funktionsnedsättning inte klarar av att sköta din personliga vård, ditt boende, skola eller arbete kan du få stöd av en arbetsterapeut. Arbetsterapi syftar till att man utifrån sina egna resurser ska kunna bli så självständig som möjligt i vardagsaktiviteter som man behöver och VILL göra.

Det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, kognitiva och sociala förmågor, att anpassa hemmet samt att prova ut och förskriva hjälpmedel.


 

Fysioterapeut/sjukgymnast
hjälper dig med:

Arbetsterapeut hjälper dig med:

 • Smärta från muskler eller leder

 • Huvudvärk

 • Motions- och idrottsskador

 • Överbelastningsskador från t.ex. arbete

 • Artros

 • Neurologiska sjukdomar eller reumatism.

 • Andnings och cirkulationsrelaterade besvär

 • Stress

 • Besvär från muskler eller leder i samband med eller efter graviditet.

 • Behov av gånghjälpmedel

 • Svårigheter att utföra personlig hygien

 • Svårigheter att sköta hemmet

 • Förflyttningssvårigheter

 • Behov av bostadsanpassning

 • Svårt att strukturera din vardag

 • Minnesproblematik

 • Smärta, nedsatt rörlighet eller nedsatt styrka i hand/handled

 • Behov av hjälpmedel


   


Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsenheter som är valbara, klicka på följande länk. www.vgregion.se/vardvalrehab

Läs mer om oss i Svenskt Näringslivs artikel, Klicka här!

Verksamhetschef Mikael Ramböl

 

Varmt välkommen till oss!

 

 

 

 


 

 

Aktuellt p� Achima REHAB

2016-04-11
Föreläsning kring Kost & Hälsa i Lund

2015-03-06
Vårdval Rehab i Västra Götaland

2014-10-01
Achima utökar med två nya Rehabenheter

2014-09-25
Lediga Jobb


Aktuellt p� Achima

2016-09-21
Specialistläkargruppen Achima Care Växjö vårdcentral

2016-07-06
Artikelvinst i Vaskulär Medicin

2016-05-06
LAW din vårdcentral !


Jobba p� Achima

 


 

 

 

 

Adress:
Uddevalla  Vårdcentral /
Uddevalla  Rehabenhet
Västgötavägen 30, Uddevalla

Telefon
Telefontid varadgar 8.00-9.00
Tel. 0522-50 69 40

E-post
info@achima.se

Internet
www.achimarehab.se

Copyright © 2012 Achima Care AB

 
Skugga
Skugga